--------------------------

 

 


.
Részvételi szándék

Amennyiben kistérségi vagy felsőoktatási oldalról szeretne bekapcsolódni a programba, kérjük, keresse a MITE elnökét, Németh Nándort.

Telefon: 06/30/376-7206
e-mail: info@mitemuhely.hu

 

A programot bemutató animációs kisfilmet itt tekintheti meg.

 

 

MITE

 

 

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület az alapító okiratban meghatározott célok szerint fejti ki tevékenységeit:

 

“Az Egyesület céljai:

a) segítse az ország Európai Unióhoz történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el a civil és a gazdasági szféra szereplőit, folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson;
b) a területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele;
c) a különféle térségi szinteken megvalósuló területi tervezési dokumentumok szakmai szempontok szerinti egységesítésének elősegítése az egész országra vonatkozóan;
d) az empirikus, kvantitatív alapokon nyugvó területi elemzési kultúra népszerűsítése és az ide tartozó elemzési módszerek használatának elősegítése a gyakorlati területfejlesztés szereplői, illetve a területi elemzésekkel foglalkozó kutatóintézetek, intézmények, gazdasági társaságok munkatársai körében;
e) az ország eddig mind társadalmi, mind természeti szempontok szerint feltáratlannak ítélhető, illetve kevéssé ismert, de turisztikai értékkel rendelkező területeinek felkutatása;
f) a falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus és a gyógyturizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül, különös tekintettel az ifjúság körében;
g) vidékfejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése, korunk kihívásaihoz alkalmazkodó vidéki jövedelemszerző tevékenységek támogatása ismeretterjesztéssel, képzésekkel, helyi termékek fejlesztésével;
h) a területfejlesztés és az idegenforgalom terültén tudományos tevékenységet folytató felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak támogatása;
i) olyan típusú humánerőforrás fejlesztés, melynek keretében olyan tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain, kiemelt figyelmmel a pályázatok sikeres megírásához szükséges tudás átadására, oktatásra, képzésre;
j) a munkaerőpiaci-integráció, és helyi, regionális valamint országos szintű foglalkoztatottság-növelés segítése képzéssel, oktatással, tájékoztatással különös tekintettel a vidéki hátrányos helyzetben lévő emberek körében;
k) megkülönböztetett figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulására, a megújuló energiaforrások népszerűsítésére;
l) természeti és épített környezetünk védelme;
m) innováció népszerűsítése, a kutatás-fejlesztés gazdasági hasznosságának tudatosítása különösen a fiatalok körében;
n) különféle szakmai ágazatokban megvalósuló kutatás-fejlesztési dokumentumok elkészítésében való szakmai segítségnyújtás, valamint innovatív ötletek megvalósításában való részvétel kutatási tevékenységgel és tervezési-megvalósíthatósági dokumentumok elkészítésével.”

 

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesületet (MITE) egyetemista és főiskolás fiatalok hozták létre 2002-ben. Céljaink többek közt érdekvédelem, újszerű kutatási módszerek népszerűsítése és az arra érdemes kutatási eredmények nyilvánosságának megteremtése. Tagjaink és munkatársaink főiskolások, egyetemisták, Phd-hallgatók és végzett fiatal szakemberek a területfejlesztés és az idegenforgalom területéről.

 

A szervezet fő tevékenységei során különböző gazdasági-társadalmi kutatásokban vesz részt; elősegíti a területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlást; támogatja a területfejlesztés és az idegenforgalom terültén tudományos tevékenységet folytató felsőfokú oktatási intézmények hallgatóit; intézményi feltételeket biztosít a területfejlesztés és az idegenforgalom területein dolgozó fiatal szakemberek érdekérvényesítésre.

2008-tól aktívan foglalkozunk helyi termékek fejlesztésének módszertani kutatásával, helyi termékek népszerűsítésével.