--------------------------

 

 


.
Részvételi szándék

Amennyiben kistérségi vagy felsőoktatási oldalról szeretne bekapcsolódni a programba, kérjük, keresse a MITE elnökét, Németh Nándort.

Telefon: 06/30/376-7206
e-mail: info@mitemuhely.hu

 

A programot bemutató animációs kisfilmet itt tekintheti meg.

 

 

LHH Nyári Egyetem – Irota

LHH Nyári Egyetem

„A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja”

– Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség között

program keretében

Irota, 2010. augusztus 24-27.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben elindult fejlesztési programhoz kapcsolódva Magyarország négy felsőoktatási intézményével együttműködve, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kísérleti programot indított. A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület által koordinált „A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja” címmel, amelynek megvalósításában Dr. G. Fekete Éva szakmai vezetésével bekapcsolódott a Miskolci Egyetem Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány (ÉMORKA) is.

A program célja a leghátrányosabb helyzetű térségek és a felsőoktatási – kutatási intézmények közötti munkakapcsolat kialakítása. A program keretében a Miskolci Egyetem valamint az ÉMORKA a Szikszói kistérséggel alakít ki együttműködést. Az együttműködés fő célkitűzései az alábbiak szerint körvonalazódtak:

 • az egyetem alap tevékenységeinek, a hallgatók és az oktatók figyelmének a kistérség felé irányítása és ezzel a kistérségre vonatkozó tudásbázis növelése és a kistérség és az egyetem közötti tartós kapcsolat megalapozása;
 • a feladatra felkészített interdiszciplináris hallgatói kutatócsoport segítéségével a kistérség értékeinek, fejlesztési teljesítményeinek és egy ötletpályázat kiírásával az értékek hasznosítási lehetőségeinek feltárása, az eredmények kiadvány és kiállítás keretében történő bemutatása;
 • az egyetemisták közvetlen bevonása a kistérség fejlesztésébe, a fejlesztések elemzésébe és ezáltal a helyi fejlesztési kapacitások javítása, a helyi közösségek fejlesztése, potenciális térségi munkahelyek létrehozása és fiatalok letelepedésének ösztönzése;
 • a kistérség szakembereinek és helyi döntéshozóinak bekapcsolása a régió területfejlesztési szakmai hálózataiba, diskurzusaiba.

A programban jelenleg 11 hallgató (Bsc., Msc és Ph.D. hallgatók) vesz részt több tudományterületről. Első lépésként november elején sor került egy terepbejárásra, illetve megtörtént a települések által fontosnak tartott, a térség fejlődése szempontjából hasznos témák és igényelt tevékenységek felmérése. Az együttműködésben megjelenő témák az alábbiak:

 • közösségfejlesztés,
 • alternatív energiák felhasználása,
 • fiatalok letelepedése,
 • romák integrációja,
 • biogazdálkodás, helyi termékek,
 • foglalkoztatás,
 • turizmus,
 • település marketing.

Az elmúlt félévben elindult a kistérség értékeinek felmérése, az adott témák elméleti hátterének és jó gyakorlatainak feltárása. Az egyéni hallgatói tevékenységek összesítése, az elméleti alapok megerősítése és az adaptáció helyi feltételeinek feltárása érdekében szervezzük az LHH Nyári Egyetemet, ahova más egyetemek programban résztvevő hallgatóit is várjuk.

 

A Nyári Egyetem tervezett programja:

Augusztus 24. (kedd)
13-14 h. Gyülekező
14 h Ebéd
15-17 h. 1.panel: Posztmodern vidék, aprófalvak
Meghívottak:
Dr. G. Fekete Éva Miskolci Egyetem
17. h. Kávészünet
18-20 h. Műhelymunka: a feladatok megbeszélése
20 h. Vacsora
21-22 h. Beszélgetés a vidékről, a területi hátrányokról és változásokról

Augusztus 25. (szerda)
8 h. Reggeli
9-13h Műhelymunka:
- adatgyűjtés
- terepbejárás
- fotózás
- irodalomelemzés
13 h Ebéd
15-17 h 2.panel: Helyi társadalom, közösségfejlesztés
Meghívottak:
Bőhm Antal politológus MTA PTI (Helyi társadalmak)
Molnár Aranka Közösségfejlesztők Egyesülete (közösségfejlesztés)
Nyitrai Ákos Falufejlesztési Társaság (önfoglalkoztatás, kalákázás és a szövetkezeti munka alapú közösségszervezés)
17. h. Kávészünet
18-20 h. 3. panel: Foglalkoztatás, romák
Meghívottak:
G.Szendrák Dóra szociálpolitikus RECIK Alapítvány (szociális gazdaság)
Csabai Gyula polgármester Csereháti Település Szövetség (közösségi foglalkoztatás)
Káló Károly filozófus, egyesületi aktivista Bhim Rao Egyesület (roma integráció)
20 h. Vacsora
21-22 h. Beszélgetés a foglalkoztatásról a romák integrációjáról

Augusztus 26. (csütörtök)
8 h. Reggeli
9-13h Műhelymunka:
- adatgyűjtés
- terepbejárás
- fotózás
- irodalomelemzés
13 h Ebéd
15-17 h 4.panel: Helyi termékek, turizmus, fenntartható fejlődés
Meghívottak:
Gyulai Iván ökológus Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
18-20 h. 5.panel: Értékek a szikszói kistérségben
Meghívottak:
Nyitrainé Jurácsik Antónia gimnáziumigazgató, Szikszó
Jablonkai András vállalkozó, Gagyvendégi
20 h. Vacsora

Augusztus 27. (péntek)
8 h. Reggeli
9-13h Műhelymunka: a feladatok összegzése, további teendők megbeszélése
13 h Ebéd
14 h Hazautazás