--------------------------

 

 


.
Részvételi szándék

Amennyiben kistérségi vagy felsőoktatási oldalról szeretne bekapcsolódni a programba, kérjük, keresse a MITE elnökét, Németh Nándort.

Telefon: 06/30/376-7206
e-mail: info@mitemuhely.hu

 

A programot bemutató animációs kisfilmet itt tekintheti meg.

 

 

A program működése

 

 

Egyesületünkben már évek óta téma volt, hogy a felsőoktatási intézmények egy része nem tud megfelelő mélységű és differenciáltságú valóságismeretet nyújtani hallgatói számára a vidéki Magyarországgal, a falusi világokkal kapcsolatban. Különösen problémás ez a területfejlesztésre szakosodott hallgatók esetében; Egyesületünkhöz ez a szakterület áll legközelebb, így ezen a téren fedeztük fel a legkomolyabb hiányosságokat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel foglalkozó programiroda (LHH FPI) munkatársaival, Kullmann Ádámmal és Herczeg Bélával folytatott beszélgetéseink során ez a téma is elő-előkerült, majd egyre hangsúlyosabbá vált. Az a gondolatmenet, amit a program céljainak ismertetésénél levezettünk, miszerint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek kapcsolathiánnyal küzdenek, ugyanakkor számos felsőoktatási intézmény rendelkezik ilyen kapacitásokkal, amelyeket sok szempontból is célszerű lenne e kistérségek felé irányítani, már e diskurzus során, mintegy közös álláspontként alakult ki 2009. tavaszán-nyarán. Az LHH FPI ekkor úgy döntött, hogy a Végrehajtás Operatív Program támogatásával egy kísérleti (pilot) projektet indít, amelynek célja annak tesztelése, hogy a fenti gondolatmenet megtölthető-e valódi tartalommal. E kísérleti projekt koordinációjával Egyesületünket bízták meg.


A projekt működésének lényege: alakítsunk ki kistérség – felsőoktatási intézmény párokat, amelyek egy főbb vonalait tekintve kötött (az LHH FPI által meghatározott) tematika mentén együttműködési megállapodást kötnek egymással (és Egyesületünkkel), melynek konkrét tevékenységeihez az NFÜ támogatást nyújt. (Szerződéses kapcsolat az NFÜ és az adott felsőoktatási intézmény között alakul ki.) Az LHH FPI által meghatározott tematika az alábbi elemeket foglalja magába:


• a kistérségben megvalósuló fejlesztések segítése, illetve elemzése;
tartós kapcsolat kialakítása a kistérség és az adott egyetem, főiskola között;
• az adott egyetem, főiskola normál tevékenységeinek a kistérség felé irányítása;
• a kistérség társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódásának erősítése;
• félévente munkaterv készítése a következő félévre;
tárgyak (kurzusok, stb.) tartása a kistérséghez, illetve általában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztéséhez vagy valamely problémájához kapcsolódóan;
• a kistérség egyéni és közösségi teljesítményeinek, erőforrásainak feltárása;
• a kistérség helyi termékeinek és turisztikai vonzerőinek feltárása, fejlesztése;
• a kistérség, illetve a települések konkrét kéréseinek (pl. honlap-fejlesztés, marketing tevékenység, pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása, tananyagfejlesztés stb.) összegyűjtése, teljesítése (a szervezet profiljához és az együttműködés kereteihez mérten);
OTDK-, illetve szakdolgozatok írása a kistérséghez kapcsolódóan;
rendezvények (nyári/téli tábor stb.) szervezése a kistérségben;
szakmai gyakorlatok szervezése a kistérséghez kapcsolódóan;
• konkrét CSR lehetőségek feltárása (vállalatok társadalmi felelősségvállalása);
• a kistérség szakembereinek, közösségeinek invitálása a kistérségen kívüli rendezvényekre, fórumokra (tapasztalat-csere, kapcsolatépítés céljával);
• az együttműködés megemlítése a szervezet dokumentumaiban;
• lehetőségek keresése az együttműködés bővítésére és meghosszabbítására (további szervezetek bevonása, különös tekintettel további civil szervezetekre és a finanszírozást is vállaló vállalatokra);
• a helyi, illetve az országos sajtó tájékoztatása az együttműködésről;
• félévente – illetve külön kérés esetén soron kívül – beszámoló készítése az eltelt félévről (pl. tárgyak, rendezvények, szakmai gyakorlatok, TDK-, illetve szakdolgozatok, konkrét kérések, cikkek, fejlesztésekhez nyújtott segítség stb.) beleértve a sikerek és a kudarcok tömör értékelését, fő következtetések és ajánlások megfogalmazását is.


A program során azt szeretnénk elérni, hogy alakuljanak ki szorosabb-lazább, de mindképpen hosszú távú, kölcsönös előnyökön nyugvó, a partnerségben résztvevő kistérségek és felsőoktatási intézmények igényeihez és lehetőségeihez illeszkedő együttműködések, amihez csatlakozni tudnak civil szervezetek, egyházak, vállalkozások. Olyan intézményeknek, szervezetnek érdemes részt venni a programban, amelyeknek az ilyen típusú, lényegében non-profit, segítő szándékú kapcsolatépítésre van igénye, és partnerként, nem üzletfélként tudnak tekinteni a kistérségre. Az olyan felsőoktatási intézmények, amelyek a professzor és a gyakorlatvezető adjunktus kistérségbe való elutazását a tanácsadói piacon megszokott igen magas napidíjakon kívánják elszámolni, nem ebbe a programba valók, ez nem egyeztethető össze a társadalmi felelősségvállalás eszméjével.
A kísérleti projekt tehát – az NFÜ finanszírozása mellett – négy LHH-kistérség – felsőoktatási intézmény párossal elindult. Az első tapasztalatok pozitívak, így Egyesületünk mindenképpen folytatni akarja a programot és ki akarjuk azt terjeszteni további kistérségekre és felsőoktatási intézményekre, további együttműködő párosokat létrehozva, valamint be kívánunk vonni a programba – mint ahogy már többször említettük – civil szervezeteket, egyházakat, különféle intézményeket, vállalatokat. Hangsúlyozzuk, hogy miként a kísérleti program finanszírozási kereteire sem volt befolyásunk és a résztvevő kistérségekre, valamint felsőoktatási intézményekre is legfeljebb javaslatot tehettünk, de a döntést az NFÜ LHH FPI hozta meg, így Egyesületünknek arra sincs befolyása, hogy az NFÜ esetleg további párosok finanszírozását felvállalja-e, és ha igen, akkor mely intézmények számára nyújt támogatást. Mi csak remélni tudjuk, hogy a kísérleti projekt kiterjesztésre kerül és az LHH FPI által meghatározott keretek között további együttműködések finanszírozása indul el.
Az első tapasztalatok okán Egyesületünk úgy döntött, hogy a program szervezését és működtetését két irányban viszi tovább. Egyrészt szerződött koordinátorai vagyunk és – szándékaink szerint – maradunk is az NFÜ által finanszírozott kísérleti projektnek annak esetleges kiterjesztése esetén is. Másrészt e finanszírozási konstrukció nyújtotta lehetőségekkel élve megpróbáljuk önerőből is szervezni és továbbvinni a programot, megoldani annak hosszú távú működését. A célokon és az elvi kereteken nem kívánunk változtatni, de felvállaljuk olyan együttműködések koordinációját is, amelyekhez az NFÜ nem tud támogatást nyújtani.

Azt szeretnénk elérni, ha minél több LHH-s kistérség és felsőoktatási intézmény kapcsolódna be a programba, és a köztük kialakuló együttműködésekhez minél több egyéb szervezet tudna csatlakozni.